Zahradní architektura

Velkoformátová dlažba

Velkoformátová dlažba

dlažby best, pokládka betonové dlažby, betonová dlažba, dlažba diton, dlažby presbeton, na terasu
Všechny velkoformátové dlažby a terasové dlažby jsou trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám. Složení betonu zároveň splňuje normy ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám).