Zahradní architektura

Umělý kámen a cihla

Umělý kámen a cihla

Oblast použití umělého kamene je velmi rozmanitá, například:

  • Obložení soklů, částí nebo celých fasád domů
  • realizace na zateplené fasády
  • obložení krbů a komínů
  • povrchové úpravy opěrných zdí a plotů
  • dekorace interiérových stěn, barových pultů apod.

Ke všem obkladům jsou v nabídce rohové prvky vyjma obkladu Stuck a Spitz. Rovněž nabízíme širokou škálu příslušenství, lepidel, spárovacích hmot apod.

Při výrobě umělého kamene se používají materiály, běžné při výrobě betonu, tj. křemenný písek řízené křivky zrnitosti, bílý nebo šedý cement a běžné chemické přísady. V případě barvených prvků je betonová směs probarvována ve hmotě kvalitními anorganickými pigmenty. Všechny komponenty pocházejí z dozorovaných zdrojů a je u nich stejně jako u našich výrobků průběžně sledována hodnota hmotnostních aktivit tak, aby byly s rezervou splněny požadavky hygienických předpisů.

Obkladové prvky nejsou určeny jako nášlapná vrstva pocházených ploch. V případech, kdy jsou tyto prvky kladeny na plochy bez funkční hydroizolace nebo v soklových zónách, soustavně vystavených odstřikující vodě, může dojít vlivem transportu vodou rozpustných solí nebo volného vápna do pohledového odpařovacího líce ke tvorbě bílých výkvětů. Tento jev vzniká sporadicky u jakýchkoli betonových výrobků a nelze mu technologicky předejít, lze ho však preventivně omezit hydrofobizací pohledového líce obkladu vhodným přípravkem (VikoImpregnace). Pokud se výkvět objeví, tak pouze jednou v životnosti výrobku a časem mizí např. vlivem kyselých dešťů.

Vlivem nestandardní barevnosti plniv (písek, cement) a zrání betonu, může dojít u různých výrobních šarží k mírným barevným odchylkám a při dlouhodobém skladování ve vlhku i k tvorbě světlejších či tmavších skvrn. Tyto jevy korespondují s barevnou variabilitou přírodních materiálů a nejsou výrobcem považovány za chybu. Obklad naopak v ploše vyznívá mnohem přírodněji. V tomto smyslu nelze reklamovat barevnost dodaného zboží.