Zahradní architektura

Svahové tvárnice

Svahové tvárnice

Svahové tvárnice lze použít pro řešení opěrných zdí, dělících stěn, květinové nádoby, vegetační zídky.
Zpevnění svahu tvárnicemi je jako ochrana před erozí a sesuvem půdy. Dají se různými způsoby vrstvit a zasouvat. Po uložení se dosypávají zeminou a osazují. Rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku.

Prohlédnout povrchové úpravy – vymývaný beton